Konya Jeoloji Geomekanik Mühendislik

Geomekanik Mühendislik

Geomekanik Mühendislik firması Zemin Etüdü, İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt, Geoteknik Etüt, Jeofizik Etüt, Kentsel Dönüşüm ve Kuyu Ruhsatı (Arama ve Kullanma Ruhsatları) alımı gibi Jeoloji ve Mühendislik alanlarında Konya ilinde hizmet vermektedir.

Zemin Etüdü

Yapıların inşa edileceği zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla parsel bazında Zemin Etüdü yapılır. Statik proje hazırlanırken zemin etüdü raporu ile elde edilen zemin parametreleri kullanılarak en uygun temel tasarımı yapılır. Zeminlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin bilinmesi ve zeminlerin depremli durumda, su temasında ve yük altında uğrayabileceği değişiklikler dikkate alınarak dizayn edilen temeller ile bina – zemin etkileşimi sonucu meydana gelebilecek zararlar en aza indirgenebilir. Bu nedenle sağlıklı yapıların inşa edilebilmesi için mutlaka zemin etüdü yapılması gerekmektedir.